18. nóvember 2020

Niðurstöður úr fyrstu tveimur vinnustofunum í Ruritage verkefninu

Jarðvangurinn hélt tvær vinnustofur í byrjun október síðastliðnum og gengu þær framar vonum. Á fyrri vinnustofunni var farið yfir Ruritage verkefnið sjálft og nokkrar verkefnishugmyndir kynntar, verkefnishugmyndir sem jarðvangurinn og samfélagið innan hans gæti unnið að á næstunni til að styðja við þróun á samfélaginu. Á þeirri seinni var síðan kosið um hvaða 2-4 verkefnishugmyndir við ættum að taka að okkur og urðu þrjár hugmyndir fyrir valinu. Hér fyrir neðan má sjá um hvaða verkefnishugmyndir var kosið um og niðurstöður kosninganna. Á næstu vikum verða síðan þrjár vinnustofur og á þeim verður fjallað um hverja hugmynd fyrir sig, hvernig hún ætti að vera útfærð, hverja við þurfum að fá í lið með okkur til að geta framkvæmt hugmyndina, verkferli, o.s.fr. Þær vinnustofur verða auglýstar fljótlega og vonumst við að sjá sem flest ykkar þar.

Niðurstaðan var sú að unnið yrði að verkefnahugmyndum nr. 5 - Rannsaka og varðveita gamlar ferðaleiðir innan jarðvangsins og þær hefðir/hjátrú sem gæti tengst þeim, og nr. 6 - Auka þekkingu og viðbúnað einstaklinga varðandi náttúruvá innan jarðvangsins. nr. 3 - Kynna og innleiða samstarfsverkefni milli fyrirtækja innan jarðvangsins. Að auki var ákveðið að bæta við verkefnishugmyndum nr. 4 og 7, í verkefnishugmynd nr. 5.

Hér verður farið aðeins yfir þær þrjár verkefnahugmyndir sem voru valdar og hvað þær fela í sér:

Rannsaka og varðveita gamlar ferðaleiðir innan jarðvangsins og þær hefðir/hjátrú sem gæti tengst þeim

Í þessu verkefni væri hægt að kortleggja ýmsar leiðir ásamt því að taka ljósmyndir af þeim og safna upplýsingum í gagnabanka sem væri opinn öllum á netinu. Svipað verkefni hefur verið unnið í Skaftárhreppi og mætti þá gera svipað fyrir Mýrdalshrepp og Rangárþing eystra og þar með tengt saman ferðaleiðirnar sem eru innan jarðvangsins. Gaman væri einnig að tengja þetta við nýju sýninguna á Skógasafni um landpóstana, en þá væri hægt að kortleggja gömlu leiðir póstanna í gegnum svæðið. Þessar leiðir gætu einnig orðið grunnurinn að nýjum gönguleiðum innan jarðvangsins og nýttar sem þemaleiðir.

Að auki þá væri hægt að innleiða tvær aðrar hugmyndir undir þessu verkefni:

  • Útbúa ýmsar þemaleiðir innan jarðvangsins. Þemaleiðirnar gætu verið byggðar á t.d. mat, menningu, gömlum þjóðleiðum, o.s.fr. Leiðirnar yrðu nýttar til að stuðla að betri upplifun á svæðinu, kynningu á þjónustu og afþreyingu, og fá fólk til að eyða meiri tíma innan jarðvangsins.
  • Kortleggja minna þekktar minjar eða minjar sem hafa hingað til ekki fengið athygli þótt merkar séu. Þá væri einnig hægt að setja upp Geocaching innan jarðvangsins, og þannig gefið fólki öðruvísi tækifæri á að læra um marga af þekktustu stöðum innan jarðvangsins og fengið fólk til að vera lengur innan jarðvangsins. Þá væri hægt að koma upp afþreyingu fyrir ungt fólk, t.d. fjársjóðsleit, og hafa stimpla á ákveðnum stöðum sem fólk getur notað.

 

Auka þekkingu og viðbúnað einstaklinga varðandi náttúruvá innan jarðvangsins

Þetta verkefni yrði mjög fjölbreytt og myndi meðal annars fela í sér aukið upplýsingarflæði til almennings og ferðafólks innan jarðvangsins varðandi náttúruvá. Því yrði náð t.d. með fleiri upplýsingarfundum, auknum námskeiða- og æfingarhaldi til að þjálfa almenning og auknu kennsluefni fyrir börn. Þá yrði aðgengi að upplýsingum aukið, bæði á netinu og í bæklingum, og reynt að hafa þær upplýsingar á sem flestum tungumálum. Þá yrðu fundnar leiðir til að auðvelda rýmingu ferðamanna í Vík ef til gos í Kötlu kæmi. Þær leiðir gætu verið m.a. að auka þjálfun fyrir eigendur og stjórnendur fyrirtækja, til að aðstoða við rýmingu í neyðarástandi og setja upp skilti sem leiðbeina ferðamönnum hvert þau eigi að fara ef það kemur upp neyðarástand.

 

Kynna og innleiða samstarfsverkefni milli fyrirtækja innan jarðvangsins

Hugmyndin gengur út á það að auka samvinnu milli fyrirtækja, en samstarfið gæti náð til allra fyrirtækja innan jarðvangsins. Þessi samvinna gæti verið svipuð og #víkunited verkefnið, sem er samvinna veitingastaða í Vík til að kynna vörur sínar, opnunartíma, og þátttaka í sameiginlegum viðburðum þar sem hver veitingastaður getur boðið upp á vörurnar sínar. Þessi hugmynd gæti einnig náð til sýninga, safna o.s.fr. og þá væri jafnvel hægt að setja upp netverk fyrirtækja í jarðferðamennsku (e. Geo-tourism) innan jarðvangsins, þar sem fyrirtæki myndu vinna sameiginlega að aukinni sjálfbærni í samfélaginu ásamt því að varðveita menningar- og náttúruarfleifð svæðisins. Með því að sameina krafta okkar og setja upp sterkt netverk, má styrkja svæðis sem viðkomustaður fyrir jarðferðamennsku.

Twitter Facebook
Til baka